ANBI

Naam:

Stichting Toon Hermans Huis Noord-Limburg.

Fiscaal Nummer:

8100.66.373

Adresgegevens:

Nieuwstraat 41A, Venlo

077-3211433

contact@toonhermanshuisnoord-limburg.nl

Doelstelling volgens de regelgeving:

Psychosociale oncologische zorgverlening

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
  • Oncologisch cliënten helpen en zelfregie teruggeven en daardoor weer hun welzijn te verbeteren waardoor zij weer volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.
  • Inkomsten door gemeentelijke overheidssteun en donaties.
  • Besteding van middelen aan personeelskosten, huisvesting en opleidingen. Indien er, tijdelijk, een vormogen is, wordt dit zichtbaar op de lopende rekening.
Bestuurssamenstelling:

J. Bloo – Voorzitter

H. Schreurs – Penningmeester

Y. Van de Wouw

J. Kusters

Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen beloning. Personeel wordt betaald volgens de CAO.

Actueel verslag van de activiteiten:

Klik hier voor het actuele verslag van de activiteiten

Balans:

Klik hier voor het accountantsrapport